Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 5 2013


Artikler

Gro Sandkjær Hanssen og Sissel Hovik
EUs vanndirektiv og medvirkning – erfaringer fra Norge
Last ned

Synne Movik og Aase Kristine Aasen Lundberg
«Å følge vannets vei»
Erfaringer fra Nordland med EUs vanndirektiv og samordning med andre regionale planprosesser
Last ned

Jørgen K. Knudsen, Helene Egeland, Gerd Jacobsen og Audun Ruud
Norsk vannkraft og «den doble miljøutfordringen»
Last ned

Ingrid Wang Andersen
EUs rammedirektiv for vann – miljøkvalitetsnormer for vannmiljøet i møte med norsk rett
Last ned

Lillin Cathrine Knudtzon
Kampen om et strandsoneareal –et diskursperspektiv på en arealbruksbeslutning
Last ned

Ingrid Merete Ødegård, Corinna Susanne Clewing og Kine Halvorsen Thorén
Urban overflatevannhåndtering. Erfaringer fra Institutt for landskapsplanlegging
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned