Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER


<

 

Nr. 4 2018


Artikler

Leikny Gammelmo
Oppmålingsforretning utført av kommunale eiendomslandmålere
Last ned

Helge Nysæter
Formålet med koordinater på grensepunkt i Norge
Last ned

Lars Norum
Sammenslåing av jorddomstol og tingrett – erfaringer fra Finland
Last ned

Bent Hulegaard Jensen, Torben Juulsager, Ronnie Thomasson og Petur Nielsen
Servicetjek af det færøske matrikelvæsen
Last ned

Kristine Lien Skog, Maria Lauvdal og Maren Øinæs
Hvordan er kommunenes evne til å forvalte jordvernet
Last ned

Hannah E. E. S. Haga, Anders Bryn, Anne B. Nilsen og Heidrun A. Ullerud
Opplæring av nye feltkartleggere: ABC-metoden
Last ned

Rebecka Snefuglli Sondell, Daniela Baer, Nathalie Labonotte og Edvard Sivertsen
GIS-basert verktøy for å estimere fremtidige flomskadekostnader
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned