Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 4 2016


Artikler

Morten Clemetsen og Knut Bjørn Stokke
Strategisk landskapsplanlegging som tverrfaglig kursarena i masterutdanningen ved NMBU
Last ned

Anne C. Brattestå, Kristine Lien Skog og Marthe Maren Thomassen
Jordbrukslandskap i urbaniseringsprosesser: et tomrom eller en ressurs for stedsutvikling?
Last ned

Knut Bjørn Stokke, Jan Vidar Haukeland og Morten Clemetsen
Koordinert besøksforvaltning som redskap for bærekraftig reiselivsutvikling. En casestudie av Nærøyfjordområdet
Last ned

Rune Skeie
Strategisk byplanlegging – bærekraftig utvikling av regionale byer på stedets premisser
Last ned

Solveig Svardal
Landskap på menyen. Særpreg som regional konkurransestrategi
Last ned

Siv Elén Årskog Vedvik
Kan kommunane forby tarehausting gjennom føresegner til kommuneplanen?
– Forholdet mellom plan- og bygningslova og sektorlov som ikkje har reglar om samordning
Last ned

Atle Nes, Ingolf Hådem og Jan H. Nilsen
Estimering av ytelsesparametre for en skihopper uten bruk av merking ved punkt og linjeskjæring
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Bokanmeldelse
Kåre Lilleholt

Rettigheter i fast eiendom. En innføring i tingsrett
Last ned

Personalia
Inge Revhaug

Gunnar Balle 90 år
Last ned