Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 4 2014


Artikler

Marianne Singsaas
Villrein i politiske landskap: Regional planlegging i Rondane
Last ned

Ingrid Bay-Larsen
Kunnskap i norsk miljøplanlegging – relevans, troverdighet og legitimitet
Last ned

Marte Lange Vik og Hilde Refstie
Medvirkning, makt og avmakt i planlegging – Norge og Malawi
Last ned

Fredrik Barth
Det beste, eller det verste – tanker om byutviklingen i Bergensregionen
Last ned

Ramzi Hassan
Mot et digitalt 3D visualiseringsverktøy for kommunikasjon og samarbeide innen planlegging og design
Last ned

Ola Brekken
Sluttstrek for historiens største tiltaksjordskifte:
Hva er full ekspropriasjonserstatning?
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Bokomtale og Personalia

Marianne Reusch
Konsekvensutredninger. Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger.
og
Doktorgrad
Kennedy Okello Were
Last ned