Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 4 2013


Artikler

Einar Bergsholm
Grunntrekk i engelsk tingsrett
Last ned

Harald S. Haraldstad
Økonomisk kartverk og eiendomsgrenser. Noen erfaringer som jordskiftedommer og tidligere inventør
Last ned

Elin Børrud
Det første møtes mulighet – boligutvikling med bykvalitet, er det noen sak?
Last ned

Marianne Reusch
Forholdet mellom friluftsloven og plan- og bygningsloven
Last ned

Kjell-Rune Standal
Administrering av matrikkelarbeid. En studie av Nordnorske kommuner
Last ned

Dagmar Hagen og Lars Erikstadt
Arealbrukens betydning for miljøprofil i småkraftbransjen, med vekt på vei og rørgate
Last ned

Helge Onsrud
Plan, bygg og eiendom
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Personalia
Einar Bergsholm Til August Last ned