Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER


 

Nr. 4 2012


Artikler

Hilde Rigmor Amundsen, May-Liss Bøe Sollund og Anneli Nesbakken
Skjulte konflikter – kulturminner i bynære landbruksområder
Last ned

Eirin Hongslo og Aase Kristine Aasen Lundberg
Regional planlegging i villreinområder – arealplanlegging som nytt virkemiddel?
Last ned

Aud Tennøy
Areal- og transportplanlegging – institusjonelle og organisatoriske betingelser for samordning og måloppnåelse
Last ned

Knut Bjørn Stokke og Marthe Indset
Møtet mellom EUs vanndirektiv og statlig sektoransvar. Helhetlig vannforvaltning gjennom konsensusbygging og nettverk?
Helhetlig vannforvaltning gjennom konsensusbygging og nettverk
Last ned

Eva Irene Falleth og Inger-Lise Saglie
Plan- og byggelovgivningen – mellom demokrati og effektivitet
Last ned

Toril Ringholm og Elisabeth Angell
Felles fylkesplan i Trøndelag – Produktivt samspill eller plan på skrøpelig fundament?
Last ned

L. Wilson, D.K. Pritchard, H.C. McGregor and D.S. Mitchell
To metoder for innsamling av terrestriske laserskandata: Rosslyn Chapel kasusstudie.
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned


Nordisk kongresspris Last ned

Professor dr. juris Øyvind Ravna Last ned