Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 4 2009


Artikler

Anton Bachke
Høringsutkast til ny jordskiftelov
Last ned

Øyvind Ravna
Hensynet til samisk språk og kultur ved organiseringen av domstolene
Last ned

Per Kåre Sky
Utdanning av morgendagens jordskiftedommere
Last ned

Øyvind Ravna
Behovet for en jordskifteutdanning i Nord-Norge
Last ned

Solfrid Mykland, Jørn Rognes, Per Kåre Sky, Cathrine Liss Hoddevik, Lise Marie Laskemoen
En studie av rettsforlik i norske tingretter – om konflikttransformasjon i rettsmeklingsprosessen
Last ned

Aktuell debatt

Håvard Steinsholt
Jordskifte i år 2020 – Om utvikling av jordskifte
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Årsindeks: 69. bind – 102. årgang – 2009
Last ned

Bokomtale Øyvind Ravna: Finnmarksloven
Last ned

Kunngjøring: Den store Hansedagen
Last ned

Doktorgrad: Dagny I. Lysaker
Last ned