Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 4 2008


Artikler

Joseph P. Folger
Transformativ mekling: Bevaring av meklingens unike potensiale uavhengig av konflikttype
Last ned

Vibeke Vindeløv
Konfliktmægling – hvilken model skal man vælge?
Last ned

Daniel L. Shapiro
Det er ikke bare et stykke land: Håndtering av emosjonelle dimensjoner i eiendomskonflikter
Last ned

Jørn Kjell Rognes og Per Kåre Sky
Rettsmekling i norske eiendomstvister
Last ned

Lin Adrian
Om standpunkter, interesser og behov
Last ned

Karoline Angvik Ipsen
Meklere som lekmenn eller meklere som profesjonelle aktører?
Last ned

Øyvind Ravna
Kan bruksordning etter jordskifteloven skape tjenelige forhold i reindriftsområder?
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Doktorgrad: Bernt Anda
Last ned

Notiser: BA-nettverket
BA-nettverket er et nettverk/bransjeforening for bygg- og anleggsbransjen.
Last ned

Notiser: Blom
Blom har signert avtale med Tele Atlas
Last ned

Notiser: Einar Jensen
EUREF89 NTM (Norsk Transversal Mercator) sone 5 – 30
Last ned