Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 4 2007


Artikler

Hans Sevatdal
Utdanning i jordskiftefag – eit prosessperspektiv
Last ned

Øyvind Ravna
Jordskifterettens saklige kompetanse i grensegangssaker
Last ned

Per Kåre Sky
En kommentar til endringene i jordskifteloven i Ot.prp. nr. 78 (2004–2005)
Last ned

Magne Reiten
Rettsmiddelordningen ved jordskifte
Last ned

Solfrid Mykland og Vidar Schei
Effektiv mekling: Kan større problemfokus gi mindre problemer?>
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Cappelen og Norske Eiendomsinformasjon as har inngått avtale om distribusjon og salg av hovedkartserien M711
Last ned

Norges Jordskiftekandidatforening sin fagpris for 2007 til Hans Sevatdal
Last ned

Innhold – 67. bind – 100 årgang – 2007
Last ned