Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER


<

 

Nr. 3 2018


Artikler

Tomasz Opach og Jan Ketil Rød
Utvikling av et verktøyspanel som visualiserer naturskadeutbetalinger
Last ned

Mathilde Ørstavik og Terje Midtbø
Bruk av maskinlæring for å gjenkjenne bygninger i flybilder
Last ned

Jan Vidar Grindheim, Inge Revhaug, Egil Pedersen og Peder Solheim
Modellering, prediksjon og styring av slepte seismiske kabler
Last ned

Stein T. Holden, Geir-H. Strand, Erling Berge, Espen O. Sjaastad og Håvard Steinsholt
Regional variasjon i jordleie og bruksstruktur: En studie basert på tre utvalgte kommuner
Last ned

Arvid Strand
Statlig plan i vegsektoren – intensjoner og realiteter
Last ned

Sondre Taubøll
Sikkerhetsklassifisering og aktsomhetsnorm ved bygging i områder med kvikkleire
Last ned

Audun Ruud og Bjørn Petter Kaltenborn
Villrein og vannkraft: Kan regionale planprosesser gjøre en forskjell?
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned