Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG 3 2017     ANNONSER 3 2017
 

Artikler

Morten Edvardsen
Arealplanfagets utvikling ved universitetet på Ås (NMBU)
En anekdotisk framstilling av historien

Last ned

Sigmund Asmervik
Praksis søker teori

Last ned

Elin Børrud
Profesjonsdanning ved tverrfaglig læring – refleksjoner fra undervisning ved Masterprogrammet i By- og regionplanlegging, NMBU

Last ned

Knut Bjørn Stokke
Kommunal planlegging i sjø – økende ambisjoner for bærekraftig fiskeoppdrett

Last ned

Kristine Lien Skog og Wenche Dramstad
Naturforvaltning og arealplanlegging – tverrfaglige utfordringer og muligheter

Last ned

Terje Holsen
Samfunnsplanlegging, arealplanlegging og plangjennomføring

Last ned

Hossein Nahavandchi, Trond Arve Haakonsen og Håvard Aas
Nøyaktighetsundersøkelse av fotogrammetriskmkartlegging med drone i et testfelt i Norge

Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Pressemelding fra Geomatikk
Last ned