Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 3 2016


Artikler

Leikny Gammelmo
En institusjonell tilnærming til dispensasjonspraksis i Norge

Last ned

Leikny Gammelmo og Børge Aadland
Kommunenes saksbehandling etter eierseksjonsloven
Last ned

Sebastian Eiter og Ulrike Bayr
Arealressurs- og jordkvalitetskart for å avveie hensynet til jordvern under tettstedsutbygging;
en analyse rundt jernbanestasjoner i Oslo og Akershus
Last ned

Bjørn Ragnvald Pettersen
Det første tyngdenettet i Norge
Last ned

Terje Motrøen og Anders Bryn
Fra landbruk til reiseliv: resultater av et desentralisert studieprogram i kunnskapsturisme
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Bokanmeldelse: Med GIS som verktøykasse
Leikny Gammelmo
Last ned

Doktorgrad 2015: Rannveig Søndergaard Holm
Last ned

Doktorgrad 2015: Katrine Broch Hauge
Last ned