Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 3 2014


Artikler

Inger-Lise Solberg, Alexander Salveson Nossum og Per Ryghaug
Utvikling av nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)
Last ned

Atle Frenvik Sveen
Kart på nett. Hvem, hva, hvordan?
Last ned

Ingrid Tenge
Formidling av kompleks eierinformasjon fra matrikkelen i Gårdskart på Internett
Last ned

Øyvind Ravna
Bruksordning etter jordskifteloven på Finnmarkseiendommens grunn
Last ned

Trond Nilsen, Stig Karlstad og Ingvild Nylund
Hete markeder, kalde regioner
En studie av operasjonelle utfordringer og virkemidler i subarktiske områder.
Last ned

Anders Bryn, Michael Angeloff og Katrina Rønningen
Norske verneområder: kulturpåvirkning, avskoging og gjengroing
Last ned

Ingunn Elise Myklebust
Utfordringar ved kommunal arealplanlegging i kystnære sjøområde
Last ned

Håvard Steinsholt
Problemstillinger ved grunnerverv til privat strømkabel i offentlig gategrunn:
Med utgangspunkt i overskjønn Hafslund Nett as mot Oslo kommune
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned