Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 3 2009


Artikler

Nils Karbø
Ny geodatalov gir vekstmuligheter for norsk geodatabransje
Last ned

Geir-Harald Strand
Jordvernstatistikk basert på markslagsdata
Last ned

Klaus Kummer
Den faste eiendom og dens grenser fra et filosofisk synspunkt
Last ned

Kristian Breili
Tidevannets innvirkning på tyngdeobservasjoner fra høytliggende kystnære stasjoner
Last ned

Inger-Lise Saglie
Deliberasjon og læring som strategi for lokal tilpassing til klimaendring i byplanleggingen
Last ned

Heidrun Miller
Skogbruk og biologisk viktige områder i Norge
GIS-basert dokumentasjon av areal med restriksjoner i forhold til miljøsertifisering av skog
Last ned

Per Kåre Sky
Jordskifte kan ha positive effekter på kulturlandskapet – et eksempel fra Kypros
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Nekrolg
Til Rolf Nilsens minne

Last ned

Nordisk kongresspris tildelt Solfrid Mykland
Last ned