Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 3 2008


Artikler

Tor Bernhardsen, Erik Plathe, Jan Christian Andersen, Kristian de Lange, Øystein Kristensen, Runar Bergheim
Nettbasert kommunikasjon i planprosesser
Last ned

Jørgen Biørn og August E. Røsnes
Utbyggeres akkvirering av utviklingseiendom – fremgangsmåter og reguleringsrisiko
Last ned

Sølve Bærug og Mads Unneberg
Akkvisisjon av utviklingseiendom i Hedmark
Last ned

Dag Høgvard
Inspire – Hva skjer?
Last ned

Marianne Vik Dysterud
Statistikk visualisert på kart med PX-Map2
Last ned

Vilni Verner Holst Bloch
Geostatistikk og bruk av grid i Statistisk sentralbyrå
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Knut Flåthen tildelt St. Olavs Orden
Last ned

Notiser: Blom tildelt kontrakt på EUR 8 millioner og
Norges Jordskiftekandidatforenings fagpris for 2008


Last ned

Notiser: Knut O. Flåthen er ansatt som administrerende direktør i Norkart Geoservice og
Norges Jordskiftekandidatforening sin studentpris 2008

Last ned

Bokomtale:Stig F. Samnøy
GIS – Geografiens språk i vår tidsalder
Last ned