Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER


<

 

Nr. 2 2018


Artikler

Terje Holsen
Kampen om fellesrommene: Om ekskludering og inkludering i de urbane offentlige byrom
Last ned

Lillin Cathrine Knudtzon
Helvete i Paradis – demokratisk kamp ved fortetting
Last ned

Petter Næss, Sebastian Peters, Harpa Stefansdottir, Fitwi Wolday, Arvid Strand, Jason Cao, Camilla Ihlebæk og Øystein Engebretsen
Hvorfor og hvordan påvirker boliglokaliseringen folks transportatferd i byer med ulik senterstruktur?
Oslo og Stavanger som eksempler
Last ned

Agustin Sebastian Rivera og Elisabeth Sjødahl
Konseptet Urban Walkable Unit, en ide for å omstrukturere den spredte byen og skape gangbare, blågrønne og bilfrie områder
Asker som eksempel
Last ned

Evensen, K. H. og Raanaas, R. K.
Helsefremmende nærmiljøutvikling gjennom medvirkning – erfaringer fra Akershus
Last ned

Ingunn Elise Myklebust
Miljøkrav i saker som gjeld akvakultur
Kan kommunen setje detaljerte vilkår for drift av akvakultur etter plan- og bygningslova, eller gjeld det avgrensingar med omsyn til trong om handlerom ved vurdering av lokalitet etter akvakulturlova?
Last ned

Ingunn Elise Myklebust
Akvakultur og det kommunale sjølvstyret
Kommunal arealplanlegging i sjø og motsegn som verkemiddel for å følgje opp nasjonal og regional politikk
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Bokomtaler

Harpa Stefansdottir
Shaping the future. Ideas-Planning-Design Last ned