Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 2 2015


Artikler

Magne Reiten
Nytt i ny jordskiftelov
Last ned

Øyvind Ravna
Disposisjonsprinsippets plass i jordskifteloven av 2013
Last ned

Børge Aadland
Jordskifterettens kompetanse i eierseksjonssameier
Last ned

Kristin Lande, Cathrine Liss Hoddevik og Per Kåre Sky
Avløsning av bruksretter
Last ned

Sæmund Stokstad
Rettsforlik i rettsendrande saker i jordskifteretten
Last ned

Audun Bruflot
Jordskiftelov og matrikkellov – Ei samanlikning av virkemidla for offentleg eigedomsendring og offentleg merking/oppmåling av grense
Last ned

Vidar Bergtun og Tanja Isberg
Tvangskraft og jordskifte
Last ned

Eivind Junker og Steinar Taubøll
Kravene til kommunens aktsomhet ved mulig naturfare –en kommentar til Nissegård-dommen (Rt-2015-257)
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned


Personalia
H.M. Kongen har utnevnt geodet Bjørn Engen, Hønefoss, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans fremragende innsats for faget geodesi.
Last ned

Bjørn Geirr Harsson
Minneord over Magne Garberg
Last ned