Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 2 2014


Artikler

Leikny Gammelmo
Matrikkelprosjekt i Gran Kommune.
Hvordan rette eiendomsgrenser i matrikkelen
Last ned

Petter Skedsmo
Oppmålingsforretning etter Matrikkelloven
Last ned

Siri-Linn Ektvedt og Anders Braaten
Adgangen til å endre eksisterende matrikkelenheter
– med fokus på grunneiendom, eierseksjon og festegrunn
Last ned

Geir Stenseth
Noen komparative og historiske ekspropriasjonsrettslige betraktninger
Last ned

Mads Langnes
Ein skal ikkje trø i åkeren
Boniteringsarbeid med omsyn til markens grøde
Last ned

Anneli Nesbakken og Ole Risbøl
Kulturmiljøet Mølen
– bruk av fjernmåling i endringsanalyser
Last ned

Bjørn Ragnvald Pettersen
Astronomiske bestemmelser av Norges første nullmeridian
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last nedAktuell debatt
Tore Bø

Eiendommer, eiendomsdannelse og Statens kartverks bidrag til tillit, trygghet og effektivitet
Last ned