Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 2 2011


Artikler

Olav Kjørven og Timothy Dolan
Styrking av de juridiske rettigheter for fattige
En strategi for en inkluderende utvikling i dag og ut over 2015
Last ned

Daniela Orge Fuentes
Utjevnes forskjellen i jordeiendom mellom kjønnene?
Kvinners rettigheter til jord i Peru og effektene av programmet for formalisering av eiendomsrettigheter til jord
Last ned

Eivind H. Ramsjord og August E. Røsnes
Eiendomsdannelse i bytransformasjon
Om jordskiftestyrt endring av eiendomsforhold
Last ned

Steinar Høseggen
Nytt eiendomsregister for Armenia
Gjennombrudd for bruk av serviceorientert arkitektur?
Last ned

Helge Onsrud
Matrikkelloven – fjellet som fødte en mus
Last ned

Børge Aadland
God landmålerskikk – et bidrag til begrepsavklaring
Last ned

Leif Kahl Kristensen
Lokale koordinater med minimal fortegning
Last ned

Kristian Breili
Absolutte tyngdemålinger i det 21. århundre
Bidrag til permanente GPS nettverk, referanserammer og satellittgravimetri
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Nekrologer

Redaksjonen
Jan Terje Bjørke
Last ned

Bjørn Geirr Harsson
Minneord over Jan Danielsen
Last ned

Venner og kolleger på Institutt for landskapsplanlegging
Daniel Emil Rogstad
Last ned

Notis
Bent Brugård ny administrende direktør i Norkart Geoservice AS
Last ned