Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 2 2007


Artikler

Bjørn Engen
20 år med geodesi i Norge
Last ned

Jørgen Hoffmann og Olav Joki
Statskog og rollen som grunneier på vegne av staten
Last ned

Olav Mathisen
Eiendomsmålinger – er vi på rett vei?
Last ned

Øyvind Ravna
Gjerdehold til støtte for reineiers driveplikt etter reindriftsloven § 26 tredje ledd1
Last ned

Inge Revhaug
Grovfeilsøk ved multippel testing med Students t-test og Fisher F-test
Last ned

Ole Risbøl, Arnt Kristian Gjertsen og Kjetil Skare
Flybåren laserskanning og kulturminner i skog – ny teknologi i arkeologiens tjeneste
Last ned

Jon Glenn Gjevestad, Narve Kjørsvik, Lars Koren Nesheim og Ola Øvstedal
En forundersøkelse av kombinert GPS, GLONASS og GALILEO for kinematisk presis punktbestemmelse (PPP)
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Historisk PC Olivetti P6060
Last ned

Øystein Dick og Inge Revhaug
Professor emeritus Olav Mathisen 75 år
Last ned

Olav Mathisen og Inge Revhaug
Bokomtale: Teori og metode i Geografi
Last ned