Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 1 2015


Artikler

Kyrre Groven
Handtering av overvatn i norske kommunar
Ei undersøking om innføring av lokal overvasshandtering

Last ned

Rune Bratlie
Beregning av flomveier med eksempler på bruk i kommunal forvaltning

Last ned

Steinar Taubøll
Sikkerhetskrav og kommunalt erstatningsansvar ved bygging i fareområder

Last ned

Eivind Junker
Kommunens kontroll med eksterne utredninger av fare i planlegging og byggesak

Last ned

Gro Sandkjær Hanssen, Hege Hofstad og Hege Hisdal
Manglende lokal tilpasning til klimaendringer: kan flernivånettverk øke tilpasningskapasiteten?

Last ned

Guro Andersen og Dag Olav Høgvold
Klimatilpasning i Norge – fra forskning til praksis

Last ned

Siri Svendgård-Stokke
Hvordan påvirkes jordbruket av klimaendringer?

Last ned

Leikny Gammelmo, Leiv Bjarte Mjøs og Arve Leiknes
Fra utskiftningskandidater til samfunnsutviklere
Med tradisjon og innovasjon skaper vi fremtiden!

Last ned


Kolofonside
Last ned


Innhold
Last ned


Personalia

Tildeling av Kongens fortjenstmedalje til Harald Sigmund Haraldstad

Last ned