Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 1 2014


Artikler

Bjørn Geirr Harsson og Bjørn Ragnvald Pettersen
Noen trekk fra geodesiens utvikling i Norge de siste 200 år
Last ned

Knut Ragnar Holm
«Trekk fra fotogrammetriens historie i Norge»
Last ned

Helge Fiskaa
Bygningsloven av 1965 – planleggingas «grunnlov» i Norge
Last ned

Bjørn Ragnvald Pettersen og Bjørn Geirr Harsson
Gravimetri i Norge i 200 år
Last ned

Gunnar Gundersen
Monopolets pris
Last ned

Fredrik Holth og Nikolai K. Winge
Byggeforbudet langs sjø, og forholdet til eldre planer. Plan- og bygningsloven § 1-8, tredje ledd
Last ned

John Wika Haakseth
Bevegelsessensor til bruk i interaktive kartinstallasjoner
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Inge Revhaug og Gunnar Balle
Aarstein Waade 80 år
Last ned

Erik Perstuen
Håkon Bartnæs – til minne
Last ned