Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 1 2013


Artikler

Per Erik Opseth
Kartverkets geodetiske observatorium i Ny-Ålesund
Last ned

Bjørn Geirr Harsson
Landets hevning i forhold til havet – historisk tilbakeblikk
Last ned

Kristian Breili
Geodesi – grunnlaget for presis jordobservasjon
Last ned

Jon Glenn Gjevestad og Øyvind Grøn
Om globale navigasjonssatellittsystemer og relativitet
Last ned

Narve S. Kjørsvik,
Tett koblet PPP/INS for marine anvendelser
Last ned

Vegard Ophaug, Bjørn Ragnvald Pettersen og Christian Gerlach
Et gravimetritestfelt for instrumentvalidering og utdanningsformål
Last ned

Cecilie Rolstad Denby
Geodetiske data til bestemmelse av volumendringer av breis på Jan Mayen.
Last ned

Olav Mathisen
Relativistiske effekter i GNSS
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Professor emeritus Olav Mathisen 80 år Last ned


Innhold 72. bind – 105. årgang – 2012 Last ned