Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 1 2012


Artikler

Michal Šprlák
Validering av GOCE satellittprodukter for gravimetrisk gradiometri: Forskningsmuligheter
Last ned

Hossein Nahavandchi og Hossein Mahdavipour
Sammenligning av geoidens høyde utledet fra geopotensialmodellen EGM2008 med GPS/nivellementsdata i et testområde i Iran.
Last ned

Børge Aadland
En juridisk analyse av de spesielle god skikk-reglene. Det teoretiske grunnlag for god landmålerskikk
Last ned

Nils Einar Sporstøl
Fallrettar i vassdrag – sameige eller eineeige
Last ned

Atle Nes, Ingolf Hådem og Jan H. Nilsen
Registrering av skihopperes bevegelser ved hjelp av multiple stasjonære videokamera
Last nedKolofonside Last ned

Innhold Last ned