Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 1 2011


Artikler

Bjørn Ragnvald Pettersen
En Repsold-teodolitt i den arktiske forlengelsen av Struves meridianbue
Last ned

Trond Arve Haakonsen
Omregning av eldre relative GNSS-sanntidsmålinger fra lokalt system til EUREF89-UTM32
Last ned

Øyvind Ravna
Bruksordning av reindriftsrettigheter i utkast til ny jordskiftelov
Last ned

Olav Mathisen
Eiendomsmåling – ansvarsfraskrivelse eller geodetisk utfordring?
Last ned

Helge Graffer
Gauss-Krüger-projeksjonen ved analytiske funksjoner
Last ned

Arnt Kristian Gjertsen, Michael Angeloff og Geir-Harald Strand
Arealressurskart over fjellområdene
Last ned

Bjørn Geirr Harsson
Norske grunnlinjer, sjøgrenser og FNs Havrettskonvensjon
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Personalia

Torleif Algerøy - Fagprisen 2010 Last ned
Doktorgrad: Solfrid Mykland Last ned