Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 1 2008


Artikler

Inge Revhaug
KART OG PLAN er 100 år
Last ned

Henning Sten Hansen
LUCIA – Et verktøy for analyse av miljøpåvirkning ved endring i arealbruk
Last ned

Jon Falkenberg
Et tidsmessig datum for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel
Last ned

Erik Stubkjær
Processer vedrørende fast ejendom serviceret af en klynge-enterprise
Last ned

Gustaf Svedjemo og Erland Jungert
Att hitta ny kunskap i historiska kartor med GIS och databaser>
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

FIG Working Week: Integrating Generations
Last ned

Ny teknisk fagskole i kart- og oppmålingsfag ved Gauldal videregående skole
Last ned

Norges Jordskiftekandidatforenings studentpris
Last ned

Kandidater 1900–2007
Last ned

Bokomtaler og notis
Sølve Bærug
Erstatningsrettslig analyse med særlig vekt på eiendom og miljø

Ny ledelse i Geoservice
Last ned