Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0447-3278

 
OMSLAG 3 2018     ANNONSER 3 2018


 

Inngang til artiklene via hefter
Kart og Plan fins også på
Nasjonalbiblioteket


Vi trykker ikke innholdsfortegnelsene lenger

Fra og med 2013 kan de lastes ned her:
Årsindeks 2013 Last ned Årsindeks 2014 Last ned Årsindeks 2015 Last ned Årsindeks 2016 Last ned


Elektronisk publisering av ventende stoff

Som regel settes mer stoff enn det er plass i et hefte. Heftet skal gå opp i et gitt sidetall og da blir det et puslespill. De artiklene som ikke kom med, publiseres digitalt her. De blir liggende her i et år, også etter at de er trykt.

Audun Ruud og Bjørn Petter Kaltenborn
Villrein og vannkraft: Kan regionale planprosesser gjøre en forskjell?
Last ned
Trykt i nr. 3 2018

Eva Falleth
By- og regionplanlegging; et tilbakeblikk og et fremtidsbilde
Last ned
Trykt i nr. 4 2017

Gesine Jimenez-Martinez, Kerstin Potthoff og Wenche E. Dramstad
Integrering av landskapsøkologi ilandskapsplanlegging – Kan «Emerald Necklace» brukes som et verktøy for å overvinne kommunikasjonsgapet?
Last ned
Trykt i nr. 1 2018

Jan Vidar Grindheim, Inge Revhaug, Egil Pedersen og Peder Solheim
Modellering, prediksjon og styring av slepte seismiske kabler
Last ned
Trykt i nr. 3 2018

Arvid Strand
Statlig plan i vegsektoren – intensjoner og realiteter
Last ned
Trykt i nr. 3 2018

Sondre Taubøll
Sikkerhetsklassifisering og aktsomhetsnorm ved bygging i områder med kvikkleire
Last ned Trykt i nr. 3 2018

Stein T. Holden, Geir-H. Strand, Erling Berge, Espen O. Sjaastad og Håvard Steinsholt
Regional variasjon i jordleie og bruksstruktur:En studie basert på tre utvalgte kommuner
Last ned Trykt i nr. 3 2018

Ingunn Elise Myklebust
Akvakultur og det kommunale sjølvstyret
Kommunal arealplanlegging i sjø og motsegn som verkemiddelfor å følgje opp nasjonal og regional politikk
Last ned
Trykt i nr. 2 2018

Ingunn Elise Myklebust
Kan kommunen setje detaljerte vilkår for drift av akvakultur etter plan- og bygningslova, eller gjeld det avgrensingar med omsyn til trong om handlerom ved vurdering av lokalitet etter akvakulturlova?
Last ned
Trykt i nr. 2 2018


Kontaktinformasjon

Bestilling av abonnement og enkelthefter:
abonnement@fagbokforlaget.no Tlf: 55 38 88 00 

Redaktør :Ane.Margrethe.Lyng@hvl.no

Redaktør nettside:inge.revhaug@nmbu.no
privat:inge.revhaug@nordicservice.net
Telefon: 67231546 Mobil: 92635961

Kart og Plan på http://samfunnsutviklerne.no/


Meld feil til Webmaster